Disclaimer, gebruiksvoorwaarden en privacyregeling

Mixette.be is een initiatief van Britt Mesdagh. Het is de naam en website waaronder Britt Mesdagh haar zelfstandige activiteit, nl het maken van websites en het vertrekken van diensten die te maken hebben met on line communicatie, grafische vormgeving en consultancy heeft gegroepeerd.

Contactinformatie:

Mixette
Britt Mesdagh
Moerstraat 9
9930 Lievegem
Telefoon: +32 9 233 18 32
e-mail: britt@mixette.be
BTW BE 877 297 791

Privacy-beleid

U kunt de website www.mixette.be vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u ons wil contacteren via online formulieren moet u uw persoonsgegevens meedelen. Als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Mixette ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens ( inclusief de nieuwe Europese GDPR-wet die vanaf 25 mei 2018 geldt). Deze gegevens kunnen voor marketingdoeleinden gebruikt worden (door Mixette zelf, niet door derden). Deze gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen.

 

I. Wettelijke bepalingen m.b.t. e-mail

De inhoud van e-mails, met eventuele bijlagen, verzonden vanuit het domein mixette.com of mixette.be , is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail van Mixette ontvangt, vragen wij dat te melden aan britt@mixette.be en de e-mail te wissen.

Mixette doet al het mogelijke om virussen in haar e-mailberichten te vermijden. Indien desondanks een vanuit Mixette verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan Mixette niet verantwoordelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van e-mailadressen en schade door vertraagde aflevering of het verloren gaan van emails (zowel geheel als gedeeltelijk).

 

II. Wettelijke bepalingen m.b.t. de Mixette websites

Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op alle websites van Mixette (www.mixette.be, www.mixette.com of gerelateerde projecten).

1. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de Mixette websites worden door het auteursrecht beschermd ern zijn eigendom van Britt Mesdagh.  Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Britt Mesdagh. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

2. Aansprakelijkheid van Mixette

Mixette streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Mixette hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Mixette is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden en oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Mixette de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Mixette en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Mixette behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

3. Privacy-beleid

U kunt Mixette.com en mixette.be vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u ons wil contaceren via online formulieren, wilt deelnemen aan evenementen of als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Mixette ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

4. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die de website Mixette.com en Mixette.be verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

5. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Mixette over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Mixette verwijderd worden. Contacteer britt@mixette.be indien u inzage wil of voor meer info over ons privacybeleid.
Onderaan elke mailing die u van Mixette ontvangt vindt u een link om u uit te schrijven op onze mailinglijst.

6. Het vergaren van data en statistieken

Bij elk bezoek aan een website worden gegevens over de bezoekers bijgehouden op onze server. De informatie die door ons bewaard wordt is de volgende: de bezochte pagina’s, besturingssysteem, schermresolutie, geolocatie, browserversie, zoekwoorden of links waarmee de bezoeker op onze website terechtkwam, enz.
Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog beter af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends, acties en campagnes te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Onze server is gehost bij hostingbedrijf Xenius (https://www.xenius.be/), in een Belgische datacenter.

7. Het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door:

– in uw browser het gebruik van cookies te blokkeren.
– U heeft de mogelijkheid om de gegevensverzameling van Google Analytics te weigeren door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden voor uw huidige internetbrowser. Klik daarvoor hier.

8. Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Wijzigingen aan deze Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.